Stupne celulitídy

Celulitídu môžeme rozdeliť do štyroch stupňov. Stupeň celulitídy sa dá ľahko diagnostikovať pomocou tzv. pinch testu.

1. stupeň

Príznaky celulitídy sú viditeľné len pri stlačení pokožky. Test je veľmi jednoduchý. Prstami stlačíme pokožku na stehne, ak sa ukáže obraz podobný povrchu kôry pomaranča ide o prvý stupeň celulitídy.

2. stupeň

Príznaky celulitídy sú viditeľné aj bez stláčania pokožky prstami. Do tohto stupňa patria drobné nerovnosti, ktoré sa zväčša objavia najprv na vnútornej strane stehien. Viditeľné sú pri napnutí svalu, sedení na tvrdej podložke alebo ostrom bočnom svetle.

3. stupeň

Celulitída je viditeľná vždy bez ohľadu na osvetlenie, státie, sedenie alebo ležanie.

 4. stupeň

Celulitída sa prejavuje hrubými nerovnosťami a hlavne nezvratnosťou poškodenia pokožky. Tento stupeň celulitídy sa prejavuje najčastejšie po 40. roku života. Vo väčšine prípadov ide viditeľne o tzv. hruškovitú postavu, keď je obvod stehien výrazne väčší v pomere k celému telu.

 

 4. stupeň

Celulitída sa prejavuje hrubými nerovnosťami a hlavne nezvratnosťou poškodenia pokožky. Tento stupeň celulitídy sa prejavuje najčastejšie po 40. roku života. Vo väčšine prípadov ide viditeľne o tzv. hruškovitú postavu, keď je obvod stehien výrazne väčší v pomere k celému telu.